Pluto & Charon

宜探索-2018年06月29日

时间: 六月 29th, 2018 | By charon | 阅读: 368 views

今天是2018年上半年的最后一个工作日了,博客活过来了,希望下半年能够继续用起来。
针对这个blog有个目标吧
1、坚持每周写一篇
2、优化一下现在博客的响应速度
3、看看有什么bug啥的精细的修理修理
4、把板子和博客看看怎么联动起来,哈哈
--------
2018年06月29日 宜探索

无知是思想的基础,无证是行动的基础。

宜探索

站点分类: 生活

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1