Pluto & Charon

2012-4-30

时间: 五月 1st, 2012 | By charon | 阅读: 393 views

关键词

睡觉

北方饺子馆的油泼面(味道不错呢)

竟还有土豆鸡蛋的水饺 - =

呃。。想不起来下午做啥了- =没感觉就过去了(我晕啊)

ubuntu 中文支持

确定3号北上~

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1