Pluto & Charon

2012-5-24

时间: 五月 24th, 2012 | By charon | 阅读: 433 views

祝妞妞生日快乐~

上午在宿舍坐着了

下午打扫了下寝室- =

出去送了趟东西- =

晚上不知道咋样就过去了- =

三妞妞明天考试一定要顺利哈~

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. pluto说道:

    sigh,这能不能算得上是顺利呢,不过幸好结局还算是好的~~


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1