Pluto & Charon

2012-5-28

时间: 五月 29th, 2012 | By charon | 阅读: 503 views

基本上又没有上午了- =

下午和徐飞去了趟主楼,送了点儿表儿过去

回来知道明天就要把论文签字就纠结的整论文0 -

中间玩儿了会儿游戏- =

就熬到现在才把论文发给老师了- =

本来是通宵供电的- =可惜宿舍木有电费了- =

洗洗睡拉~

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1