Pluto & Charon

2012-5-29

时间: 五月 30th, 2012 | By charon | 阅读: 610 views

收到某人的祝福拉~hiahia~

没有上午的日子- =

下午刷了下网页就过去了- =

网上找老师把字儿给签了

明天打印论文。定稿拉

亲爱的不要纠结那个检查拉。。没有问题滴。我挺你哇~

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. pluto说道:

    (*^_^*) 嘻嘻,鉴于你爬上床还下来给徐同学改论文攒人品的份上,我的检查应该不至于出大问题的吧,祈祷祈祷~~~


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1