Pluto & Charon

2012-5-30

时间: 五月 30th, 2012 | By pluto | 阅读: 679 views

key  words:

值班  展板挂起来还是个问题啊    ~(>_<)~

孙大文同志说我跟某人有夫妻相 \(^o^)/

老妈支持我暑假去扬州逛荡下    (*^_^*)

晚上无所事事的又过去了              o(╯□╰)o

老师你怎么还不回我邮件啊         (⊙_⊙)?

18

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. charon说道:

    嘿嘿~夫妻相~亲~


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1