Pluto & Charon

2012-6-3

时间: 六月 3rd, 2012 | By pluto | 阅读: 444 views

key words:

有时间睡懒觉的时候却发现怎么着都睡不着了 七点半醒 强迫自己八点半再起来的

下午昏昏沉沉的睡了三个多小时 起来一直在出汗  不过幸好吃完饭感觉好多了诶

幸福+感冒+答辩=小暴躁不安 然后开始安心数四年攒下的硬币 发现这招还不错哦

108.58元 把阿左的硬币也领养了

共108.58+86.04=194.62元 共5斤四两

22

 

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1