Pluto & Charon

2012-8-28

时间: 八月 29th, 2012 | By pluto | 阅读: 401 views

上午去办公室值班 被派去抓壮丁领手机 突然觉得毕业了才发觉原来同学都挺好滴

值班还不错哇 蹭到了一个手机  虽然目前看来是蹭到了一个游戏机

下午去弄头发 没有弄出来自己想的那样子 不过假装也还不错吧  新学期 新气象

晚上坐在宿舍发呆了很久 大攀同学说空虚的时候要思考人生 好吧

明天典礼 下午考试 bless all

晚安,Charon&Pluto

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1