Pluto & Charon

2012-12-23

时间: 十二月 23rd, 2012 | By pluto | 阅读: 393 views

“给小颖的一封信”from  憨憨

买了三根很喜欢的笔  来抚慰我不想上自习的心

你知道我在等你吗??!!

四个人的日昌餐馆  水果捞

某同学的认错态度还是很好的

虽然你只是导火索

但是还是你害我哭的

哼唧,还要算到你头上

29、30、31、1 四杯哦,亲~~

要谢谢你&你们~~

站点分类: 生活

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1