Pluto & Charon

2013年4月19日

时间: 四月 19th, 2013 | By charon | 阅读: 862 views

今儿上午起来之后天气异常恶劣- =出门之后竟然还在下雨

昨天没有带电脑真心很爽,在长期变态的生活中不带电脑都这么high了

昨天你的当头怒喝真滴让我老开心丫~嘿嘿

昨天还挺给面子的,到现在都还木有短信报警。最近确实已经好多了

突然觉得咱周日的密室有种去不成的感脚,呃~囧~我都木有主动去推动啊- =

下午是我们部门的季度会,不知道会讲些啥子~时间嗖嗖的~

干点活儿了~

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. pluto说道:

    你木有问徐飞是么?


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1