Pluto & Charon

2013-04-25

时间: 四月 25th, 2013 | By charon | 阅读: 696 views

今儿上了一天的课,还挺好玩儿的~分析人的性格啊啥的。

分了几组,最后还积分弄到最高~

嘿嘿,弄到了点儿奖品,一人本口袋书~就是一点点儿的那种书

 

 

中午在首创那边天气还挺好的~阳光明媚,嘿嘿

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1