Pluto & Charon

2013-8-11 to my dear charon

时间: 八月 11th, 2013 | By pluto | 阅读: 589 views

我不在的这几天好好努力工作哈~~当然,工作累了的话,可以偶尔想下我~~嘿嘿~~

周末的时候说的话我觉得是有道理的,既然克服不了诱惑,就从发生诱惑的根源开始克服,坚持住这一年半,相信未来还是很美好的,周末有一天要学习的计划必须必须的要提上日程了~~

从上海回来后开始做起~~

不知大攀儿先森意下如何呢,嘿嘿~~

对了,提前祝七夕节快乐~~

过不了七夕的话,那咱们就过见面两周年的纪念日吧~~

不在的这几天我也会想你的哈~~

站点分类: 生活

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1