Pluto & Charon

ZZ—我最怕,最后没有嫁给你

时间: 十一月 26th, 2013 | By pluto | 阅读: 844 views

http://fm.xinli001.com/1094/

最近估计宿舍太热,总是做些噩梦,还总是连篇的~~

我也不知道逼你减肥是不是好,我喜欢现在的你,包括那个胖胖的圆肚子,

可是为了你的健康 为了你婚礼的时候能穿上礼服 我强迫你减肥

可是强迫你减肥 我又怕还没等到我得到你 就已经失去了你

额 不知道你懂不懂呢

小胖子

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1